Politica de confidențialitate

În primul rând, dorim să vă informăm că site-ul nostru are un caracter pur informativ și conține date despre produsele noastre.

Nu prelucrăm pe site-ul nostru date personale ale clienților/colaboratorilor sau angajaților noștri, excepție făcând adresele de mail și numerele de telefon ale administratorului și departamentului de vânzări și depozit din cadrul societății. Atât numele, cât și adresele de e-mail și nr. de telefon ale acestor persoane, sunt publicate pe pagina noastră de internet în baza consimțământului liber și voluntar al acestora, dat în prealabil.

Datorită alinierii cu legislația europeană a prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal, ca urmare a aplicării, începând cu data de 25 mai 2018 a REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, societatea noastră implementează un proiect intern de aliniere, folosește metode tehnice și organizaționale de securitate conforme cu prevederile GDPR pentru protejarea datelor personale prelucrate.

Vă informăm că societatea noastră prelucrează date cu caracter personal ale angajaților (în procesul de încheiere, executare și încetare a contractelor individuale de muncă) și ale reprezentanților sau persoanelor de contact ale partenerilor comerciali (în procesul de încheiere, executare și încetare a contractelor de furnizare/achiziție și colaborare).

Niciodată cu caracter personal a persoanelor de mai sus nu este publicată pe site-ul nostru.

Prelucrarea datelor se face fie în temeiul contractelor individuale de muncă încheiate cu angajații sau a contractelor de furnizare/achiziție/colaborare cu clienții/furnizorii/colaboratorii, fie în baza consimțământului expres și voluntar exprimat de aceștia.

Luam în serios protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal și a vieții private, am luat toate măsurile tehnice și organizaționale pentru protejarea și securitatea datelor.

Colectăm, stocăm și gestionăm date personale strict în scopul încheierii, executării și încetării contractelor individuale de muncă și a contractelor de furnizare/achiziție sau colaborare încheiate cu clienții/partenerii noștri.

Coms Club SRL respectă datele personale ale persoanelor vizate și nu va procesa mai multe date decât este necesar pentru a-și derula activitățile curente. Odată cu încetarea relației contractuale de muncă/comerciale, datele persoanelor vizate vor fi șterse.

Conform prevederilor legale pentru protecția persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date avem obligația de a păstra confidențialitatea și de a utiliza in condiții de siguranță datele personale numai în scopuri asociate raporturilor de muncă cu angajații, precum și al achiziționării, furnizării și comercializării produselor. Excepție pot face următorii destinatari: autorități publice; persoane fizice sau juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului.

Respectăm confidențialitatea datelor personale și ne angajăm să protejăm orice informații personale într-un mod adecvat.

Nu divulgăm terților informațiile personale pe care le prelucrăm decât dacă persoanele vizate ne-au autorizat explicit în acest sens.

Permitem vizualizarea, corectarea sau înlăturarea informațiilor dvs. personale.


Orice persoană fizica ale cărei date personale au fost prelucrate de noi, are dreptul:

  • Să fie informată, la solicitatea sa, care sunt datele personale prelucrate de societate și în ce scop;
  • Să trimită o solicitare către Coms Club SRL. pentru a corecta datele personale prelucrate sau pentru a fi înlăturate datele sale din baza de date (în măsura în care prevederile legale permit acest lucru);
  • Să obiecteze împotriva procesării datelor personale;
  • Să înainteze o plângere către autoritatea de monitorizare;


Adresa de contact pentru Coms Club SRL este comsclub.dep@gmail.com

Puteți trimite pe această adresă cererile, solicitările sau orice alte întrebări legate de datele dv. personale și veți primi un răspuns, în termen legal.

"Încălcarea datelor cu caracter personal" înseamnă o încălcare a securității care duce la distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesarea neautorizată a datelor personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. 

Menționăm că politica de confidențialitate a S.C. Coms Club SRL. poate fi actualizată iar schimbările vor fi afișate în această pagină.